Kraunasi......
Naujienlaiškis

Pristatymo sąlygos

1. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu vykdo DPD kurjeriai, todėl prekių pristatymui yra taikomos jų nustatytos sąlygos.

3. Prekės pristatomos per Pardavėjo Parduotuvėje nurodytus terminus. Prekės pristatymo laikas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo. Jei Pardavėjas sužino, kad dėl tam tikrų aplinkybių pristatymas vėluos, Pardavėjas įsipareigoja pranešti pirkėjui kiek įmanoma greičiau Pirkėjo pateiktais kontaktais. 

4. Prekių pristatymas vykdomas darbo dienomis kurjerių darbo valandomis.

5. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiką Pirkėjas  informuojamas el. paštu ir / ar telefonu. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse, Parduotuvėje, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus pristatymo terminus, jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, taip pat kai prekių negalima pristatyti dėl kitų aplinkybių (ekstremalios situacijos, karantino ar panašių priežasčių). Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir suderina prekių pristatymo klausimus.

6. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakyme nurodyti prekes priimančio asmens kontaktus. Perduodant prekes Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.

7. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos bei perduotos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8. Jei viename užsakyme yra užsakomos prekės su skirtingais pristatymo terminais, tokiu atveju šalių susitarimu gali būti organizuojamas dalinis pristatymas arba visam užsakymui yra taikomas ilgesnis pristatymo terminas

9. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.).

10. Jei Pirkėjas neatsiima pristatytos prekės ir, Pardavėjui nepavyksta susisiekti ar suderinti kitos pristatymo datos daugiau kaip 3 (tris) dienas nuo prekių grąžinimo dėl nepristatymo, laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą, pasilikdamas teisę išskaičiuoti patirtas prekių grąžinimo išlaidas.  

11. Jei Pirkėjas neatsiima jam pristatytos individualiai Pirkėjui pagamintos prekės, tokia prekė grąžinama į Pardavėjo sandėlį, ir praėjus 3 (trims) dienoms nuo prekės grąžinimo, Pardavėjas Pirkėjui ima skaičiuoti delspinigius – 0,05 proc. dydžio nuo prekės kainos. Delspinigiai skaičiuojami iki prekės atsiėmimo dienos ir Pirkėjas juos apmoka prieš atsiimant prekę.

12. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

13. Jei pristatymo metu Pirkėjas priėmė prekes nepildydamas siuntos pažeidimo akto, laikoma kad prekės atvyko be pažeidimų. Tokiu atveju Pardavėjas neprisima atsakomybės dėl: a) prekių pažeidimų, jei jų atsiradimo priežastis nėra gamyklinis brokas; b) prekių komplektacijos neatitikimų, jei juos galima nustatyti išorinės apžiūros metu

14. Nustačius prekių kokybės, kiekio ir / ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir / ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Pristatymo metu ar iškart po jo pastebėjus kokybinį prekės defektą, originalią pakuotę išsaugoti būtina.

15. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimų ar neatitikimų iš karto nebuvo galima pastebėti.

16. Prekė laikoma perduota Pirkėjui Prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar kitame prekių pristatymo dokumente.

17. Jei prekės nepristatomos laiku, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl prekių pavėluoto pristatymo.

18. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pateikiamos ar pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki kol Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.

Naujienos